Kinga Kuziak

Życie każdego człowieka jest przepełnione zarówno chwilami, do których miło powrócić pamięcią, jak i sytuacjami, które stanowią wyzwanie i nierzadko są trudne. Czasami bywamy tak bardzo zagubieni w rzeczywistości, która nas otacza, że potrzebujemy wsparcia.
Tym wsparciem może być m.in. psycholog, którego zadaniem jest pomoc w zrozumieniu sytuacji oraz myśli i emocji, które jej towarzyszą, odnalezieniu własnych zasobów i  pokazaniu, że na wiele rzeczy ma się realny wpływ…

O mnie

O mnie

Nazywam się Kinga Kuziak i jestem psychologiem pracującym z dziećmi
(od 7 roku życia) i młodzieżą.

Ukończyłam pięcioletnie jednolite dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (specjalność: wspomaganie rozwoju) oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Doświadczenie na początku mojej drogi zawodowej zdobywałam jako psycholog w…wojsku : )  Pracowałam również w szkole podstawowej, co utwierdziło mnie
w przekonaniu, że to właśnie praca z dziećmi i młodzieżą przynosi mi najwięcej satysfakcji i jest tym, co chcę robić w życiu.

Aktualnie jestem związana zawodowo z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, gdzie zajmuje się głównie diagnozą oraz terapią psychologiczną i psychoedukacją.

Swoją wiedzę pogłębiam poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu terapii i diagnozy dzieci i młodzieży (głównie w nurcie poznawczo – behawioralnym).

Oferta

Oferta

W gabinecie prowadzę indywidualną terapię psychologiczną dzieci i młodzieży oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców/opiekunów prawnych.

W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą zajmuje się głównie obszarami takimi jak:

  • rozwijanie kompetencji emocjonalnych (np. identyfikacja emocji, nauka radzenia sobie z emocjami nieprzyjemnymi),

  • rozwijanie umiejętności społecznych (np. kształtowanie asertywności, wzmacnianie umiejętności komunikacji z innymi),

  • obniżony nastrój,

  • zaburzenia lękowe,

  • niska samoocena, obniżone poczucie własnej wartości,

  • nieśmiałość, wycofanie,

  • trudności w relacjach z rówieśnikami,

  • samouszkodzenia.

Cennik

Cennik

Konsultacja psychologiczna

Pierwsza wizyta:

150

/90 min.

Kolejne wziyty:

120

zł / 45 min.

Terapia
psychologiczna

120

/45 min.
Ważne! Pierwsza wizyta w moim gabinecie to konsultacja psychologiczna, która wiąże się z przeprowadzeniem przeze mnie wywiadu z rodzicami/opiekunami prawnymi. Odbywa się ona bez obecności dziecka, które nie ukończyło 13 lat. W przypadku rodziców/opiekunów prawnych nastolatka, który ukończył 13 lat – zapraszam na spotkanie wraz ze swoim dzieckiem.